LU Zhonghua

LU Zhonghua

PhD, Principal investigator
Investigates the basic principles underlying the molecular, morphological, and functional specificity of neural circuits involved in brain disorders.
Office Phone: 
86-755-86146121
Email: 
Lab Website: 

Research

The research in our laboratory is primarily focused on unraveling mechanisms underlying molecular, anatomical, and functional specificity of neural circuits important for neuropsychiatric and neurodevelopmental diseases. Currently, we aim at: (1) Identify molecular markers for neural circuits involved in innate behavioral and physiological responses; (2) Investigate molecular and anatomical features of functionally distinct neuronal subtypes in the amygdala and prefrontal cortex; (3) Develop novel tools to facilitate the study of neural circuits.

Biography

2016-Present, Principal Investigator, SIAT, CAS
2008-2016, Postdoc Fellow/Research Specialist, HHMI/FHCRC
2007, Ph.D., Duke University
2002, M.S., Peking University
1999, B.S., Shandong University

Selected publications

 1. Ying Zhang, Dheeraj Roy, Yi Zhu, Yefei Chen, Tomomi Aida, Yuanyuan Hou, Chenjie Shen, Nicholas Lea, Margaret Schroeder, Keith Skaggs, Heather A. Sullivan, Kyle Fischer, Edward Callaway, Ian Wickersham, Ji Dai, Xiao-Ming Li, Zhonghua Lu, Guoping Feng. Targeting thalamic circuits rescues motor and mood deficits in PD mice. Nature, 2022, 607(7918):321-329.
 2. Liang Wang, Chunling Wu, Wanling Peng, Ziliang Zhou, Jianzhi Zeng, Xuelin Li, Yini Yang, Shuguang Yu, Ye Zou, Mian Huang, Chang Liu, Yefei Chen, Yi Li, Panpan Ti, Wenfeng Liu, Yufeng Gao, Wei Zheng, Haining Zhong, Shangbang Gao, Zhonghua Lu, Pei-Gen Ren, Ho Leung Ng, Jie He, Shoudeng Chen, Min Xu, Yulong Li, Jun Chu. A high-performance genetically encoded fluorescent indicator for in vivo cAMP imaging. Nature Communications, 2022, 13(1):5363.
 3. Yingting Zhang*, Zhihao Fang*, Hongyu Lu*, Yaqing Li, Zulqarnain Baloch, Yongxiang Liu, Shihua Yang#, Zhonghua Lu#, Chenhui Ding#. A Blastocyst Biopsy Approach for Preimplantation Genetic Diagnosis Technique That Affects the Expression of SNAP-α in Mice. Reproductive Biology, 2020, 20(3):417-423. #, Corresponding authors.
 4. Yun Dong, Wenchuan Bi, Kai Zheng, Enni Zhu, Shaoxiang Wang, Yiping Xiong, Junlei Chang, Jianbing Jiang, Bingfeng Liu, Zhonghua Lu and Yongxian Cheng. Nicotine Prevents Oxidative Stress-Induced Hippocampal Neuronal Injury Through α7-nAChR/Erk1/2 Signaling Pathway. Front Mol Neurosci.2020, 13:557647.
 5. Jing Sun, Jianbang Lin, Xiaolong Feng, Zhonghua Lu, Taian Liu, Li Lin, Yefei Chen, Yu Hu, Yuantao Li, Shiyuan Xu, Hongbo Guo. Prenatal Exposure to Ketamine Leads to Anxiety-Like Behaviors and Dysfunction in Bed Nucleus of Stria Terminalis. Int J Neuropsychopharmacol.  2020, 23(3):181-191.
 6. Yang Zhou, Jitendra Sharma, Qiong Ke, Rogier Landman, Jingli Yuan, Hong Chen, David S. Hayden, John W. Fisher III, Minqing Jiang, William Menegas, Tomomi Aida, Ting  Yan,  Ying  Zou,  Dongdong  Xu,  Shivangi  Parmar, Julia  B.  Hyman, AdrianFanucci-Kiss, Olivia Meisner, Dongqing Wang, Yan Huang, Yaqing Li, Yanyang Bai, Wenjing Ji, Xinqiang Lai, Weiqiang Li, Lihua Huang, Zhonghua Lu, Liping Wang, Sheeba A. Anteraper, Mriganka Sur, Feng Zhang, Huihui Zhou, Andy Peng Xiang, Robert Desimone, Guoping Feng, Shihua Yang.Atypical Behaviour and Connectivity in SHANK3-mutant Macaques. Nature, 2019,570:326-331.
 7. Jiamin Li, Taian Liu, Yun Dong, Kunio Kondoh, and Zhonghua Lu. Trans-synaptic Neural Circuit-Tracing with Neurotropic Viruses.Neuroscience Bulletin, 2019, 35 (5), 909-920.
 8. Yubin Huang, Zhen Xu, Shanshan Xiong, Fangfang Sun, Guangrong Qin, Guanglei Hu, Jingjing Wang, Lei Zhao, Yu-Xiang Liang, Tianzhun Wu, Zhonghua Lu, Mark S. Humayun, Kwok-Fai So, Yihang Pan, Ningning Li, Ti-Fei Yuan , Yanxia Rao, and Bo Peng. Repopulated Microglia are Solely Derived from the Proliferation of Residual Microglia after Acute Depletion.Nature Neuroscience,2018,(4):530-540.
 9. Taian Liu, Yujian Shi, Matthew T. V. Chan,Gang Peng, Quan Zhang, Xiao Sun, Zeyao Zhu,Yuxin Xie, Kathy W. Y. Sham, Jianzhen Li, Xiaodong Liu,Idy H. T.Ho,Tony Gin, Zhonghua Lu, William K. K. Wu, and Christopher H. K. Cheng.Developmental protein kinase C hyper-activation results in microcephaly and behavioral abnormalities in zebrafish.Translational Psychiatry, 2018, 8(1):232
 10. Lei Li, Xiaolong Feng, Zheng Zhou, Huiqi Zhang, Qianqian Shi, Zhuogui Lei,Peilei Shen, Qingning Yang, Binghao Zhao, Shuran Chen, Lin Li, Yulin Zhang, Pengjie Wen, Zhonghua Lu, Xiang Li, Fuqiang Xu, and Liping Wang. Stress Accelerates Defensive Responses to Looming in Mice and Involves a Locus Coeruleus-Superior Colliculus Projection. Current Biology, 2018,28(6):859-871.
 11. Kunio Kondoh*, Zhonghua Lu*, Xiaolan Ye, David P. Olson, Bradford B. Lowell, and Linda B. Buck. A Specific Area of Olfactory Cortex Involved in Stress Hormone Responses to Predator Odours. Nature, 2016, 532, 103-106. *, Co-first author.
 12. Naresh Hanchate, Kunio Kondoh, Zhonghua Lu, Donghui Kuang, Xiaolan Ye, Xiaojie Qiu, Lior Pachter, Cole Trapnell, and Linda B. Buck. Single-Cell Transcriptomics Reveals Receptor Transformations during Olfactory Neurogenesis. Science, 2015, 350(6265), 1251-1255.
 13. Kyoung-hye Yoon, Tobias Ragoczy, Zhonghua Lu, Kunio Kondoh, Donghui Kuang, Mark Groudine, and Linda B. Buck. Olfactory Receptor Genes Expressed in Distinct Lineages are Sequestered in Different Nuclear Compartments. PNAS, 2015,112 (18), 5558-5560.
 14. Zhonghua Lu, Mary P. Heyer, and Guoping Feng. Roles of the Ubiquitin Proteasome System in the Development and Function of the Neuromuscular Junction. The Ubiquitin Proteasome System in the Central Nervous System: From Physiology to Pathology, 2010, 10, 167-180.
 15. Zhonghua Lu, Hyun-Soo Je, Paul Young, Jimmy Gross, Bai Lu, and Guoping Feng. Regulation of Synaptic Growth and Maturation by a Synapse-Associated E3 Ubiquitin Ligase at the Neuromuscular Junction. Journal of Cell Biology, 2007, 177, 1077-1089.
 16. Todd J. Cohen, David S. Waddell, Tomasa Barrientos, Zhonghua Lu, Guoping Feng, Gregory A. Cox, Sue C. Bodine, and Tso-Pang Yao. The Histone Deacetylase HDAC4 Connects Neural Activity to Muscle Transcriptional Reprogramming. Journal of Biological Chemistry, 2007, 282, 33752-33759.
 17. Huachun Sang, Zhonghua Lu, Yulong Li, Binggen Ru, Wenqing Wang, and Jianguo Chen. Phosphorylation of tau by Glycogen Synthase Kinase 3beta in Intact Mammalian Cells Influences the Stability of Microtubules. Neuroscience Letters, 2001, 312, 141-144.
 18.